Vergoeding

Een coachingstraject wordt in de meeste gevallen niet vergoed door de zorgverzekeraar. Bij een aantal zorgverzekeraars wordt coaching wel vergoed in het aanvullende verzekeringspakket. Kijk hiervoor je polis na of vraag dit gerust even na bij de zorgverzekeraar.
Ook kan coaching als bijzonder ziektekosten (aftrekpost) aangemerkt worden voor de jaarlijkse belastingaangifte.
In geval van een PGB (Persoonsgebonden Budget) kan hieruit kindercoaching worden betaald.