Vergoeding


Via de zorgverzekeraar
Coaching valt niet onder de primaire ziektekosten en wordt daardoor meestal niet (geheel) vergoed. Toch zijn er steeds meer zorgverzekeraars die resultaten erkennen van effectieve coaching en deze vergoeden in de aanvullende verzekeringspakketten. Wij adviseren u daarom de mogelijkheden voor de vergoeding van coaching na te gaan bij uw zorgverzekeraar.

Via de belastingdienst
Wanneer je als particulier de kosten voor coaching zelf betaalt, dan kun je deze kosten inclusief de BTW als scholingskosten aftrekken. Het doel van het traject moet dan gericht zijn op verandering van positie of op het op peil houden of verbeteren van kennis en vaardigheden die je nodig hebt voor het verwerven of behouden van inkomen uit arbeid.
De kosten voor coaching zijn voor zelfstandige ondernemers aftrekbaar voor de belasting als bedrijfskosten. Onder de noemer psychosociale hulpverlening/begeleiding kunnen de coachingssessies ook vaak als aftrekpost bij de inkomstenbelasting worden opgevoerd. U kunt de gemaakte kosten soms ook als bijzondere ziektekosten op uw belastingaangifte aftrekken. Voor meer informatie is het verstandig vooraf contact op te nemen met de belastingdienst.

Via PGB
In geval van een PGB (Persoonsgebonden Budget) kan hieruit kindercoaching worden betaald.


Indien van toepassing zijn ook de volgende opties mogelijk:

Via uw werkgever
Vaak reserveert een werkgever een opleidingsbudget per medewerker. In het algemeen zijn de kosten van een cursus vele malen hoger dan die van een coachtraject. Bovendien wordt een coachtraject als veel effectiever ervaren.

Via ARBO-dienst van uw bedrijf
Bijv. in het kader van burn-out preventie. Hierbij dient u contact op te nemen met de bedrijfsarts.

Via UWV
Als je een uitkering ontvangt, dan kun je bij de uitkeringsinstantie (UWV) informeren naar de beschikbare financiele middelen ten behoeve van je herstel en reintegratie. Je kunt met het UWV een Individuele Reintegratie Overeenkomst sluiten. Daarmee stelt het UWV een budget aan je beschikbaar waarmee je je coachingstraject geheel of gedeeltelijk kunt betalen. Kijk voor meer informatie op de site van het UWV.